Kvadruplegie – úplná ztráta pohybu všech čtyř končetin

Kvadruplegie - ochrnutí pohybového ústrojí (celého těla, dolních končetin nebo dolních končetin a částečně horních) se dělí do několika úrovní, a to od C4 do C8.

Co je příčinou kvadruplegie?

Kvadruplegie může být způsobena dětskou mozkovou obrnou, svalovou dystrofií a stavy po úrazech (např. autonehoda apod.) s trvalými následky – poškození míchy ve spodní oblasti krku.

Odhadovaný počet lidí v ČR, kteří mají úplné nebo částečné postižení pohybového ústrojí, se pohybuje kolem 5000 – 6000.

Úroveň C4
Pacient trpící touto úrovní postižení je zcela odkázán na své okolí, protože má ochrnuté celé tělo včetně mluvidel. Pro tyto lidi je nutný elektrický vozík, nejlépe ovládaný bradou. Pro komunikaci mohou používat ústní tyčku nebo speciální psací tabulku. Pacient není schopen pohybu.

Úroveň C5-C6
Lidé postiženi touto „úrovní“ jsou schopni si sednout, lehnout a mohou částečně oblékat horní polovinu těla. I tito lidé potřebují vozík, avšak dovedou ovládat i mechanický vozík. Potřebují kompenzační pomůcky pro ruce. V některých případech mohou i řídit auto.

Úroveň C7-C8
Lidé postižení „nejlehčí“ úrovní kvadruplegie jsou samostatní ve většině aktivit, mohou řídit speciálně upravená auta (úprava spočívá v úpravě řízení pro horní končetiny).

Nejčastější zdravotní problémy kvadruplegiků (specifické)

  • atrofie ochrnutých svalů
  • demineralizace kostí
  • snížené okysličování organismu
Kontakt
Registrováno pod č.j. K/1-1/67468/07/R.
IČO: 28556232
Sídlo: Ke hřišti 131 Radlík,
254 01 Jílové u Prahy
e-mail OS: zdenekjanecek@iex.cz
e-mail Davida: ddjanecek@seznam.cz
tel.: 602 964 571
Č.ú.: UniCredit Bank Czech Republic 1002190236/2700
Najdete nás i na Facebooku
Občanské sdružení "Na pomoc Davidovi" má již prezentaci i na Facebooku.
Můžete Davida podpořit i tam.
Pomozte i Vanesce

Malá Vaneska bojuje s nemocí motýlích křídel. Pomozte i jí...
WWW: www.nemocmotylichkridel.cz
Facebook: www.facebook.com/
nemocmotylichkridel.cz

Děkujeme...