Občanské sdružení „Na pomoc Davidovi“

Občanské sdružení „NA POMOC DAVIDOVI“ bylo založeno a registrováno na Ministerstvu vnitra 2.5.2007 pod č.j. K/1-1/67468/07/R.

Základní myšlenkou je pomoc mladému člověku s těžkým kombinovaným postižením, který je od narození vlivem dětské mozkové obrny upoután na lůžko či speciálně upravený invalidní vozík a odkázán zcela na péči druhé osoby.

Občanské sdružení „Na pomoc Davidovi“ pracuje za účelem zlepšení kvality života Davida Janečka. Co to znamená?

  • Snaha omezit jeho totální závislost na okolí
  • Snaha uspokojit alespoň částečně jeho životní potřeby
  • Naplňovat jeho touhu po vzdělání
  • Pomoc při zařazení do většinové společnosti a samostatného života
  • V případě životní nouze pak např. financování jeho zdravotní a sociální péče

Pomoc tělesně postiženému

David JanečekObčanské sdružení přispívá k zajištění finančních, materiálních a lidských zdrojů pro výše uvedené cíle (tzn. osobní asistenci, vzdělávání, dopravu na vzdělávací, kulturní a poznávací akce, zajišťování komunikačních prostředků zejména pomocí výpočetní techniky, multimédií, pomůcek a technických prostředků) za účelem zkvalitnění jeho života.

Finanční prostředky a majetek sdružení budou použity výhradně za účelem dosažení cíle sdružení, kterým je pomoc Davidovi.

Kontakt
Registrováno pod č.j. K/1-1/67468/07/R.
IČO: 28556232
Sídlo: Ke hřišti 131 Radlík,
254 01 Jílové u Prahy
e-mail OS: zdenekjanecek@iex.cz
e-mail Davida: ddjanecek@seznam.cz
tel.: 602 964 571
Č.ú.: UniCredit Bank Czech Republic 1002190236/2700
Najdete nás i na Facebooku
Občanské sdružení "Na pomoc Davidovi" má již prezentaci i na Facebooku.
Můžete Davida podpořit i tam.
Pomozte i Vanesce

Malá Vaneska bojuje s nemocí motýlích křídel. Pomozte i jí...
WWW: www.nemocmotylichkridel.cz
Facebook: www.facebook.com/
nemocmotylichkridel.cz

Děkujeme...