Tělesně postižený David Janeček, kvadruplegik

Pomoc tělesně postiženému - kvadruplegikovi

Občanské sdružení "Na pomoc Davidovi" se snaží pomoci mladému člověku s těžkým kombinovaným postižením (kvadruplegie), který je od narození vlivem dětské mozkové obrny upoután na lůžko či speciálně upravený invalidní vozík a odkázán zcela na péči druhé osoby.

Rozhodli jste se Davidovi finančně pomoci?

Můžete zaslat částku na číslo účtu:
1002190236 / 2700
(UniCredit Bank Czech Republic)

Občanské sdružení přispívá k zajištění finančních, materiálních a lidských zdrojů pro tyto cíle - osobní asistenci, vzdělávání, dopravu na vzdělávací a jiné akce, zajišťování komunikačních prostředků atd. - za účelem zkvalitnění Davidova života.
O občanském sdružení
Stanovy OS "Na pomoc Davidovi"

David Janeček je tzv. kvadruplegik. Toto postižení se projevuje úplným ochrnutím všech čtyř končetin a také mluvidel. Kvůli tomuto handicapu je pro něj komunikace s okolím obtížná.

O kvadruplegii
David Janeček

Přispějte a pomozte tak Davidovi

Registrováno pod č.j. K/1-1/67468/07/R.
IČO: 28556232
Sídlo: Ke hřišti 131 Radlík,
254 01 Jílové u Prahy
e-mail OS: zdenekjanecek@iex.cz
e-mail Davida: ddjanecek@seznam.cz
tel.: 602 964 571
Č.ú.: UniCredit Bank Czech Republic 1002190236/2700

...pomáhejme si...